رشت-هویت گیلان:سرپرست بهزیستی استان گیلان گفت: افزون بر ۱5۰۰ صندوق ثابت و سیار بهزیستی برای جمع آوری زکات فطریه در این استان آماده شده است.

به گزارش هویت گیلان ؛ سید مهدی خدمت بین دانا ، با تبریک فرارسیدن عید سعیدفطر اظهار داشت: زکات فطریه جمع آوری شده توسط بهزیستی با هماهنگی شورای زکات استان گیلان در میان نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در دوران کنترل بیماری کرونا هستیم ، به منظور حداقل رساندن نقل و انتقال پول نقد شیوه های اینترنتی پرداخت زکات فطریه از طریق کارت به کارت کردن کد دستوری شماره شبای مشارکت های بهزیستی گیلان راه اندازی شده و مردم نیز می توانند بدون حضور در سر صندوق های جمع آوری فطریه نیز نسبت به پرداخت وجوهات فطریه اقدام کنند.

سرپرست بهزیستی استان گیلان با بیان اینکه در کد دستوری ( #۵۰۰*۶۶۵۵* ) شیوه جمع آوری زکات فطره بر اساس فطریه عام، سادات و کفاره روزه نیز مشخص شده، خاطر نشان کرد: پرداخت آنلاین از طریق سامانه های کارت به کارت “صرفا برای پرداخت فطریه عام” شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۷۸۲۲۶۳۶ در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: به تمامی همکاران موسسات خیریه، مراکز و واحدهای بهزیستی برگه های شناسایی داده شده تا در سر صندوق ها حضور یابند و به آنان تاکید شده بهداشت فردی و استفاده از ماسک صورت و دستکش را مورد توجه قرار دهند و فاصله اجتماعی را با مراجعان رعایت کنند.