رشت-هویت گیلان:رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت در دیدار با اعضای هیئت مرکزی مجمع هم اندیشان با اشاره به اینکه در شورای ششم رشت وارث یکسری از بد رفتاری ها هستیم ، اظهار کرد: خدا را گواه می گیرم که تمامی اعضای شورای ششم رشت برای رفع مشکلات این شهر در تلاش هستند .

به گزارش هویت گیلان نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، مسعود عباس نژاد با بیان اینکه در جریان استیضاح شهردار رشت به دنبال سهم خواهی نبوده ایم افزود: تمام هم و غم شورا رفع مشکلات این شهر است و متاسفانه برخی از اقدامات شهردار رشت به نحوی است که برای پرسنل مشکل آفرین است.

وی با تاکید به اینکه اگر خروجی عملکرد نداشته باشیم شهروندان نارضایتی شان تداوم پیدا می کند گفت: چندین جلسه تا کنون از شهردار رشت برای حضور و ارائه گزارش عملکرد در سال ۱۴۰۱ به صحن شورا دعوت کرده ایم اما هر بار به دلایلی حضور پیدا نکرده است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه مهم ترین معصل رشت بحث پسماند است تصریح کرد: شهردار رشت معاونش را به عنوان نماینده تام الاختیار شهرداری در حوزه پسماند معرفی کرده است و هرگاه بابت مشکلات پسماند سوال می شود مدعی داشتن نماینده تام الاختیار است و آن هم نماینده ای که به تازگی حکم گرفته است و در واقع شهردار رشت با گذاشتن نماینده تام الاختیار از مسئولیت در این حوزه شانه خالی میکند.