رشت-هویت گیلان:تعداد بیمه شدگان اجباری مشمول قانون کار و تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در سال 1400 با سه درصد رشد به 261000 نفر رسید .

به گزارش هویت گیلان ؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری تحت پوشش این سازمان در سطح استان در سال ۱۴۰۰ از ۲۵۳۰۰۰ نفر به ۲۶۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است اظهار داشت : این رقم معادل سه درصد رشد بوده و با توجه به اینکه بیمه شدگان اجباری مشمولین قانون کار و شاغلین در واحدها و کارگاههای صنعتی ، تولیدی و واحدهای خدماتی و صنفی هستند میتوان اذعان داشت این آمار بیانگر توسعه و رونق این بخش در سال پشتیبانی از تولید بوده است .

وی با اشاره به اینکه مجموع بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان با بیش از ۶/۳ درصد رشد در سال گذشته به ۴۵۷۰۰۰ نفر رسیده است افزود : در این مدت تعداد بازنشستگان استان از ۹۷۵۰۰ نفر به ۱۰۴۰۰۰ نفر و تعداد پرونده های مستمری بگیران بازمانده از ۳۶۹۰۰ فقره به بیش از ۴۰۰۰۰ مورد افزایش یافته است .

شایان ذکر است تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و سیصد و بیست هزار نفر از جمعیت گیلان تحت پوشش تامین اجتماعی استان قرار داشته اند .