رشت-هویت گیلان:طی حکمی از سوی مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر رشت،صدف نصیری به عنوان مشاور امور رسانه و شهروندی وی منصوب شد.

به گزارش هویت ؛ در قسمتی از این حکم آمده است:

با عرض تشکر از پذیرش مسئولیت با عنایت به تعهد،تخصص و تجارب ارزنده ی سرکار عالیه به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب در امور رسانه و شهروندی منصوب میگردید.

امید است با اتکا به ایزد متعال،تجارب ارزنده و نیز بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های تصمیم ساز و تصمیم گیر به این نهاد مردمی به عنوان مجموعه ای قانون گذار و ناظر بر عملکرد بزرگترین دستگاه خدمات رسان شهری در جهت رفع چالش های شهری مجدانه اهتمام ورزید.توفیق هرچه بیشتر سرکار عالیه را از خداوند منان خواستارم.