رشت-هویت گیلان:مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت:سهم بازنشستگی های پیش از موعد در گیلان بیشتر از بازنشستگی عادی و بالاتر از متوسط کشوری است.

به گزارش هویت گیلان ؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر اظهار داشت : بر اساس گزارش های آماری بر مبنای پایان سال ۱۳۹۹ که توسط مبادی ستادی منتشر گردیده است ، ۵۰۷۶۳ نفر معادل ۵۳ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش در گیلان را افرادی که به صورت پیش از موعد بازنشسته شده اند تشکیل داده و ۴۵۰۸۱ نفر یعنی ۴۷ درصد نیز به شکل عادی و با قوانین متداول بازنشسته گردیده اند .

وی با بیان اینکه این ارقام بیانگر سهم بیشتر بازنشستگی های پیش از موعد در گیلان نسبت به بازنشستگی های عادی است افزود : با توجه به اینکه متوسط این شاخص در سطح کشور ۵۰/۷ درصد است ، استان گیلان از این حیث نیز بیشتر از متوسط کشوری است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه بازنشستگان تنها یکی از سه گروه مستمری بگیران و البته بزرگترین آنها با سهمی حدوداً ۶۰ درصدی هستند خاطر نشان ساخت نزدیک به ۲۰ هزار بازنشسته عادی استان با توجه به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و با بیست سال بیمه پردازی بازنشسته شده اند و بیش از ۱۶۰۰۰ نفر نیز با سی سال سابقه به این جرگه پیوسته اند و بقیه از شرایط پلکانی یا قوانین دیگر بهره برده اند .

علی حسین نژاد با اشاره به اینکه در بین بازنشستگان پیش از موعد ، بازنشستگان استفاده کننده از قانون مشاغل سخت و زیان آور با سهم ۲۶ درصدی و تعداد ۱۳۲۰۰ نفر و بازنشستگانی که از سنوات ارفاقی این قانون بهره برده اند با ۲۲ درصد و تعداد ۱۱۲۰۰ نفر بیشترین میزان را دارا هستند اذعان داشت : بیش از ۳۵۰۰ نفر نیز با بهره از ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به بازنشستگی نائل آمده اند .

وی با تاکید بر اینکه بررسی این اعداد و ارقام نشان میدهد که متوسط بیمه پردازی استان برای بازنشستگی کمتر از دو دهه میباشد افزود اگر گروههای بازماندگان و ازکارافتادگان که بخش عمده ای از آنها نیز حتی با سوابق بسیار ناچیز در زمره مستمری بگیران قرار دارند به این جرگه اضافه نماییم مصداقی بارز و واضح از علل عدم تعادل منابع و مصارف در گیلان به تصویر کشیده خواهد شد .

شایان ذکر است نسبت پشتیانی ( بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران ) در گیلان با عدد ۳ کمترین میزان در سطح کشور است.