رشت-هویت گیلان:رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: برای رفع مشکلات مجموعه آسایشگاه معلولین رشت که یک مرکز عام المنفعه است باید تلاش مضاعف داشته باشیم.

به گزارش هویت گیلان روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت ، محمد حسین واثق کارگرنیا امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت اظهار کرد: زحمات این مجموعه شایسته تقدیر است و مشارکت در امور خیر سعادتی از جانب پروردگار متعال است.

وی به دیدار با مدیر کل بهزیستی گیلان اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق اماری که در این دیدار مطرح شد شهر رشت و استان گیلان به عنوان پیرترین استان کشور محسوب می شود و این موضوع نگران کننده است .

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه فقدان شغل مناسب یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج و متعاقب آن کاهش فرزند آوری در بین خانواده ها شده است تصریح کرد: ان شاا با حضور دولت آقای رئیسی ، بخشی از این مشکلات کاهش پیدا کند و امید بیشتری در خانواده ها بالاخص در راستای فرزند اوری ایجاد شود.

کارگرنیا با اشاره به اینکه مردمان شریف رشت بسیار عاطفی و مهربان هستند افزود: مردمان این شهر حتی حاضرند در صورت نیاز از ملزومات خود برای کمک به دیگر همنوعان انفاق کنند و یقینا طالب مشارکت در چنین امور خیری هستند .

وی با تاکید به اینکه افزایش مراکز نگهداری افراد معلول و سالمند از حجم فشار کار به آسایشگاه معلولین رشت می کاهد تصریح کرد: شهرداری رشت در دو بخش گرمخانه و سامانکده نیز چند سالی است فعالیت می کند و امیدواریم با ایجاد مراکز نگهداری مدرن از سوی بخش خصوصی از حجم فشار کاری به آسایشگاه معلولین کاسته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به حمایت از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت بیان کرد: مدیریت شهری رشت برای رفع مشکلات با آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت همکاری می کند و در راستای حمایت از این مجموعه عام المنفعه سالیانه مبلغ سی میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری رشت اختصاص داده شده بود که در صدد افزایش آن و سایر کمکها هستیم .