آستارا-هویت گیلان:به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۵ پروژه شاخص در امور توزیع برق شهرستان مرزی آستارا با اعتباری قریب به ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش هویت گیلان ، محمودی مدیر امور توزیع برق شهرستان آستارا گفت: پروژه های  برقرسانی ویژه دهه مبارک فجر در شهرستان آستارا بصورت نمادین در روستای کانرود به بهره برداری رسید.

وی افزود: در این روستا احداث ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی با کابل خودنگهدار ، احداث یک دستگاه پست هوای  ۵۰ کیلوولت آمپر به منظور خدمت رسانی بهتر و تامین برق پایدار به اجرا درآمد.

محمودی خاطرنشان کرد : تمامی پروژه های برق رسانی شهرستان مرزی آستارا در دهه مبارک فجر در قالب احداث و افزایش قدرت پست های توزیع ، احداث شبکه های ۲۰ کیلوولت ، برکناری شبکه های فشار ضعیف فرسوده و جایگزینی آن با کابل خودنگهدار به منظور تامین برق پایدار و خدمت رسانی مطلوب به مشترکین برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی در پایان یادآور شد :امور توزیع برق شهرستان آستارا افتخار خدمت رسانی به بیش از ۵۷ هزار مشترک شهری و روستایی را دارد.