رشت-هویت گیلان:به طور میانگین ماهانه 8000 بیمه شده گیلانی در سالجاری از مقرری بیمه بیکاری بعنوان یکی از تعهدات تامین اجتماعی استان بهره مند گردیده اند .

به گزارش هویت گیلان ؛ علی حسین نژاد با اشاره به اینکه در نیمه نخست سالجاری با صدور ۷۱۷۷۶ سند تعهداتی کوتاه مدت در قالب انواع غرامتها ، کمک هزینه ها و مقرری بیمه بیکاری ، بیش از ۱۸۸ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان پرداخت گردیده است ، افزود : مقرری بیمه بیکاری با مبلغی معادل ۱۵۳/۲ میلیارد تومان بیشترین رقم را در این حوزه دارا میباشد .

 

وی همچنین اظهار داشت : در شش ماهه اول امسال در سطح شعب تابعه ، تعداد ۴۸۲۹۱ فقره سند در خصوص این تعهد صادر گردیده که بیانگر پرداخت متوسط ماهانه به بیش از ۸۰۰۰ نفر میباشد .

 

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه این رقم در سال گذشته در این مدت معادل ۱۱۹ میلیارد تومان بوده است از رشد ۲۸/۵ درصدی هزینه های تعهداتی در این حوزه خبر داد .