رشت-هویت گیلان:مدیر کل بیمه سلامت گیلان گفت: پایان آذر ماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی شود.

به گزارش هویت گیلان؛دکترجمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت گفت: دفترچه های کاغذی تا آخرین برگ معتبر است و حذف نسخه های کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفت ها در نسخه الکترونیکی انجام می شود.وی افزود: طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی هم از دیگر خدمات بیمه سلامت است که از اول مهر ۱۴۰۰ در کشور اجرایی شده است .

 

محمدی تاکید کرد: در این طرح بیمه شدگان یکی از پزشکان عمومی را به عنوان پزشک خانواده انتخاب می‌کنند و در صورت نیاز به مراجعه به متخصصان، پزشک خانواده بیمه شده را به متخصص معرفی می‌کند. وی درخصوص اهداف این طرح گفت:یکی از اهداف جانبی این طرح بیماریابی دیابت و فشارخون بر اساس گایدلاین های ابلاغی و انجام اقدامات مراقبتی بیمه شدگان این صندوق است که مستلزم ویزیت پایه حداقل ۱۵درصد جمعیت افراد تحت پوشش در هرماه و نشان دار کردن بیماران شناسایی شده دیابت و فشار خون در سامانه نسخه نویسی الکترونیک(ERX) است.