رشت-هویت گیلان:با افزوده شدن 842 فقره پرونده جدید بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوتی ، در تیرماه امسال ، قریب به هزار مستمری بگیر جدید به جرگه دریافت کنندگان تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی گیلان ملحق گردیدند .

به گزارش هویت گیلان؛علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه بر اساس گزارش اداره آمار و فناوری اطلاعات این اداره کل ، تا پایان تیرماه سالجاری تعداد پرونده های مستمری تحت پوشش به ۱۴۴۲۳۲ مورد و تعداد مستمری بگیران برخوردار از تعهدات بلندمدت به ۱۷۳۵۵۰ نفر رسیده است اظهار داشت : این آمار در مقایسه با ۱۴۳۳۹۰ پرونده فعال تا پایان خردادماه و جمعیت ۱۷۲۵۷۰ نفری مستمری بگیران ، بیانگر افزایش ۸۴۲ فقره پرونده و ۹۸۰ مستمری بگیر جدید تحت پوشش میباشد .

 

وی با اشاره به اینکه ۶۴۸ نفر از این تعداد را بازنشستگان ، ۲۷ نفر را از کارافتادگان و مابقی را بازماندگان تشکیل میدهند اذعان نمود : در ۱۶۷ پرونده جدید فوتی ، ۲۰۵ مستمری بگیر جدید بازمانده ( با احتساب دو یا چند فرد تبعی در برخی پرونده ها ) به جرگه مستمری بگیران دریافت کننده تعهدات بلندمدت افزوده گردیده است .

 

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه تا پایان مردادماه بطور متوسط ماهانه ۶۱۵ میلیارد تومان تعهدات بلندمدت شامل انواع مستمری در استان پرداخت گردیده است افزود : افزایش این تعداد مستمری بگیر در هر ماه خود منجر به رشد چند میلیارد تومانی این تعهدات نسبت به ماه قبل میگردد .

 

شایان ذکر است بیش از ۱۶۱۰۰۰ نفر از افراد تبعی مستمری بگیران استان نیز در حال حاضر تحت پوشش این تامین اجتماعی گیلان قرار دارند .