رشت-هویت گیلان:مدیر کل تامین اجتماعی گیلان گفت:قریب به 120 میلیارد تومان از بدهی های کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی استان در فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای تعیین تکلیف گردید .

به گزارش هویت گیلان ؛علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان ، با اشاره به اینکه این سازمان در ادامه رویکردهای نوین برای توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل و روانسازی امور و تحکیم روابط با کارفرمایان و همچنین همسو با برنامه های کشوری برای حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی ، در سالجاری فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای را برای کارفرمایان مدیون عملیاتی نمود اظهار داشت : خوشبختانه بیش از ۲۰۰۰ کارفرمای گیلانی با بهره گیری از این امکان و شرایط فراهم شده نسبت به رسیدگی به وضعیت بدهی های خود اقدام و قریب به ۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی گیلان تعیین تکلیف گردید .

 

وی با تاکید بر اینکه ، تعیین تکلیف این گروه الزاماً به معنای وصول ۱۰۰ درصدی این رقم نبوده و بخش عمده ای از ارقام بزرگ از دوازده تا ۳۶ ماه تقسیط گردیده است افزود : هرچند تعداد درخواستهای ثبت شده بمنظور بهره برداری از این فرصت در حدود سه هزار فقره بوده است ولی ۲۱۵۹ کارفرمای واجد شرایط ، مراحل تکمیل پرونده های خود را طی نمودند که معادل ۷۲ درصد متقاضیان اولیه میباشد .

 

علی حسین نژاد با اشاره به اینکه تامین اجتماعی استان تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۷۵ میلیارد تومان از کارفرمایان مطالبات بیمه ای داشته است خاطر نشان ساخت تعیین تکلیف حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از این دیون معادل تنها ۱۰ درصد از مطالبات سازمان در استان گیلان میباشد و این درحالیست که در ماههای سپری شده از سالجاری نیز بدهی های چند ده میلیاردی به ارقام پایان سال گذشته افزوده گردیده است .

 

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اظهار داشت : حدود ۴۵ درصد پرداختهای صورت گرفته در فرصت بخشودگی جرائم بصورت نقدی بوده که عملاً کمتر از ده درصد مجموع بدهی ریالی تعیین تکلیف شده را شامل میگردد و تحقق ۹۰ درصد باقیمانده که در این طرح توسط کارفرمایان تقسیط گردید بعضاً تا ۳۶ ماه به طول خواهد انجامید که آن نیز مستلزم انحام تعهد صورت گرفته توسط کارفرمایان است .

 

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی از بودجه دولت برخوردار نبوده و رشد روزافزون جامعه تعهدگیرندگان از یکسو و افزایش هزینه های درمانی و میزان مستمریهای بازنشستگان نیز سبب رشد فزاینده بیش از ۸۰ درصدی تعهدات ریالی و مصارف سازمانی در سالجاری گردیده ، انجام تکالیف قانونی توسط کارفرمایان با ارسال بموقع لیست و پرداخت حق بیمه مربوطه را بعنوان اصلی ترین منابع مالی حائز اهمیت دانست .