رشت-هویت گیلان:با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بدینوسیله اعلام می‌گردد، صحت انتخابات در شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر مورد تایید هیات عالی نظارت استان قرار گرفت.

به گزارش هویت گیلان نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهرهای رشت،کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و بعد از بررسی قانونی شکایات افراد، نتیجه تایید قطعی و نهایی انتخابات این شهرها به پیوست جدول ذیل می‌باشد.

PDF iconفرم ۴۲_شهر رشت.pdf

PDF iconفرم ۴۲_شهر کوچصفهان.pdf

 

PDF iconفرم ۴۲_شهر خشک.بیجار.pdf

 

PDF iconفرم ۴۲_شهر لشت نشاء (۱).pdf

 

PDF iconفرم ۴۲_شهر لولمان.pdf

 

PDF iconفرم ۴۲_شهر سنگر.pdf