رشت-هویت گیلان:برابر بررسی های صورت پذیرفته ، ادعای فرد هنجار شكن در پياده راه فرهنگي رشت کذب محض بوده و هیچگونه پرونده ایثارگری در بنیاد شهیدو امور ایثارگران برای ایشان موجود نمی باشد.

به گزارش هویت گیلان ؛ پیرو انتشار فیلمی در فضای مجازی و شبکه های معاند که فردی در پیاده راه فرهنگی رشت ضمن هنجار شکنی به کذب نسبت به معرفی خود بعنوان جانباز و برادر شهید اقدام نموده است ، بدینوسیله به اطلاع مردم شریف می رساند برابر بررسی های صورت پذیرفته ، ادعای فرد مذکور کذب محض بوده و هیچگونه پرونده ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایشان موجود نمی باشد.

 

در پایان ضمن محکوم نمودن این اقدام شائبه برانگیز و جهت‌دار که در جهت خدشه وارد نمودن به جامعه ایثارگری و تشویش اذهان عمومی می باشد، با توجه به تقاضاهای جامعه معزز و شریف ایثارگری استان از مسئولین محترم امنیتی ،انتظامی ، قضائی تقاضای بررسی و پیگیری می نماییم.

 

روابط عمومی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان گیلان