لنگرود-هویت گیلان:همزمان با هفته تامین اجتماعی ، طی گزارشی از سوی رئیس شعبه لنگرود ، جایگاه و اهمیت این سازمان در جامعه و بحران های پیش روی مخاطبان تشریح و تبیین گردید .

به گزارش هویت گیلان؛علی پوروصله کار رئیس تامین اجتماعی شعبه لنگرود با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در راستای نقش تثبیت کنندگی به مثابه یک ضربه گیر در وضعیتهای عدم تعادل اقتصادی به مخاطبین خود کمک میکنند تا تعادل مجدد در شرایط اضطرار زندگی از قبیل بیماری ، بیکاری ، ازکارافتادگی و فوت برقرار شود اظهار داشت : این سازمان به منظور حمایت از نیروی کار، کارفرمایان و جامعۀ تحت پوشش خود بر یافتن راههای خلاقانه برای کمک به افراد آسیب پذیر و تسهیل دسترسی بیمه پردازان و مستمری بگیران به خدمات تأکید دارند.

 

وی با اشاره به اینکه حدود یکسال و نیم اخیر در شرایط خاص بحران ناشی از بیماری کرونا ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در جهان و از جمله کشور ما شکل گرفته است افزود : سال ۱۳۹۹ سالی پرتنش ، حساس و از منظر معیشتی برای مردم پر التهاب بود لیکن سازمان تامین اجتماعی علیرغم تمامی تنگناها و محدودیتهای اعمال شده نه تنها با رکود و رخوت مواجه نشد بلکه در تسهیل دسترسی خدمات و توسعه آن به دستاوردهایی بزرگ نائل گردید .

 

رئیس تامین اجتماعی شعبه لنگرود ایجاد سامانه خدمات غیرحضوری و تلاش برای کاهش و حذف مراجعات را از مهمترین اقدامات در این مدت برشمرده و اذعان داشت راه اندازی سامانه غیرحضوری اعلام سوابق به موسسات و ادارات ، حذف اسپیرومتری و اثرانگشت در معاینات سلامت شغلی ، افزایش اعتبار پرونده های داروئی برای کاهش ترددها ، رسیدگی غیرحضوری به اعتراض بیمه شدگان در خصوص سوابق ، امکان ثبت غیرحضوری درخواست بازنشستگی و پرداخت انواع تعهدات ، حذف اعتبار و پس از آن توقف صدور دفترچه های درمانی و اجرای نسخه الکترونیک درمان ، حذف کاغذ از مکاتبات حوزه درآمد ، پرداخت غیرحضوری غرامت و کمک هرینه ها ، امکان خرید سوابق دوران خدمت سربازی بصورت الکترونیکی و … از مهمترین اموری است که در کنار اجرای گام بلند سازمان برای متناسب سازی مستمری ها در جهت تامین معیشت بهتر بازنشستگان در ماههای اخیر عملیاتی گردیده است .

 

وی حمایت از کسب و کارها، بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و همسوئی با شعارهای سال کشور در راستای حمایت از تولید و کارفرما را از دیگر برنامه های سازمانی قلمداد نموده و خاطر نشان ساخت استمهال فرصت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و اجرای بخشودگی جرائم نیز از دیگر طرح های اجرا شده در این خصوص میباشد .

 

علی پوروصله کار با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی قدیمی ترین و بزرگترین نهاد اجتماعی ، درمانی و بیمه گر غیر دولتی در کشور است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیربه صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختیاری است اذعان داشت بر اساس قانون ، این مجموعه یک سازمان عمومی غیر دولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها با مشارکت بیمه شده ، کارفرما و دولت تامین میگردد و متکی به منابع دولتی نیست به برخی تعهدات ریالی انجام شده توسط تامین اجتماعی در سال گذشته در سطح شهرستان اشاره و افزود : پرداخت ۳/۶ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت و افزون بر ۱۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری بخش کوچکی از پرداختها در کنار ۱۵۴ میلیارد تومان مستمری ها بعنوان بزرگترین بخش تعهداتی سازمان است .

 

شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ کارگاه در حوزه عمل شعبه لنگرود فعالیت داشته و افزون بر ۱۹۰۰۰ بیمه شده اصلی و ۶۱۴۹ مستمری بگیر مشتمل بر ۴۰۶۴ بازنشسته ، ۴۱۲ ازکارافتاده و ۱۶۷۳ بازمانده به اتفاق افراد تبعی خود از تعهدات و خدمات مربوطه استفاده مینمایند که در مچموع یک سوم جمعیت شهرستان را دربر میگیرد .