رودبار-هویت گیلان:تامین اجتماعی شعبه رستم آباد در سه ماهه اول سال 1400 بیش از 292 میلیارد ریال تعهدات بلند مدت در قالب انواع مستمری ها به بیش از 2300 نفر مشمولین این گروه پرداخت نموده است .

به گزارش هویت گیلان ؛ خداداد چراغی رئیس تامین اجتماعی شعبه رستم آیاد طی گزارشی در آستانه هفته تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از ۱۶۲۰۰ نفر از جمعیت منطقه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند اظهار داشت افزون بر ۴۶۴۰ بیمه شده اصلی و بیش از ۲۳۸۰ مستمری بگیر در این حوزه به اتفاق افراد تبعی خود از خدمات و تعهدات تامین اجتماعی برخوردار هستند .

 

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۷۳۰ میلیارد ریال تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران ارائه شده است ضمن اشاره به رشد ۳/۶ درصدی جمعیت این گروه از پرداخت مبلغ ۲۹۲ میلیارد ریال مستمری در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داده و اذعان داشت : نسبت متوسط ماهیانه پرداختی به مستمری بگیران در سالچاری بیانگر رشد ۶۰ درصدی در این بخش می باشد .

 

رئیس تامین اجتماعی شعبه رستم آباد همچنین میزان تعهدات کوتاه مدت شامل انواع کمک هزینه ها و غرامتها را در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵/۸ میلیارد ریال برشمرده و افزود : این رقم تنها در سه ماهه اول امسال برابر با ۲/۱ میلیارد ریال بوده که بیانگر رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است .

 

خداداد چراغی در بخش دیگری از این گزارش با بیان اینکه در حال حاضر بطور متوسط حدود ۸۰ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری از این شعبه تعهدات دریافت مینمایند اظهار داشت رقم پرداختی در سال گذشته بابت مقرری بیمه بیکاری ۳۷/۵ میلیارد بوده و در سه ماهه اول امسال نیز ۸ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به مشمولین پرداخت شده است .

 

شایان ذکر است بیش از ۸۳۰ کارگاه فعال تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و صنفی در حوزه عملکرد تامین اجتماعی شعبه رستم آباد قرار دارد .