رشت-هویت گیلان:بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، لغایت پایان اردیبهشت ماه نیمی از جمعیت استان تحت پوشش این سازمان قرار داشته اند .

به گزارش هویت گیلان نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، به استناد آخرین گزارش منتشره مرکز آمار و اطلاعات این اداره کل ، تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تعداد ۴۲۵ هزار و ۲۴۵ نفر بیمه شده اصلی به اتفاق ۵۳۷ هزار ۵۹۲ نفر افراد تبعی آنان و همچنین ۱۴۲ هزار و ۲۸۲ نفر مستمری بگیر به همراه ۱۵۸ هزار و ۹۲۶ نفر افراد تبعی این قشر ، جامعه یک میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و چهل و پنج نفری جمعیت تجت پوشش در استان را تشکیل میدهند .

 

بیمه شدگان اجباری با ۲۵۳۸۶۵ نفر بزرگترین گروه بیمه شدگان و بازنشستگان با ۹۷۸۳۶ نفر عظیم ترین قشر مستمری بگیران را تشکیل میدهند .

 

شایان ذکر است تامین اجتماعی گیلان با توجه به رشد روز افزون تعداد مستمری بگیران و قرار گرفتن در رتبه اول سالمندی کشور و شاخص هایی همچون مهاجرت به استان در سالهای بازنشستگی بدلیل شرایط خوب آب و هوایی با کمترین میزان نسبت پشتیبانی ( نسبت ورودی ها به خروجی ها ) در رتبه آخر کشور قرار دارد .