رشت-هویت گیلان:با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی و با هدف حمایت از واحدهای آسیب دیده از شیوع کرونا ، امکان امهال حق بیمه سهم کارفرما برای ماههای اردیبهشت و خرداد سال 1400 فراهم گردید.

به گزارش هویت گیلان نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان در ارتباط با امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و در اجرای مفاد مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸‏‏‏‏/۳‏‏‏‏/۱۴۰۰ و به منظور حمایت از کسب و کارهای مورد نظر ، کد فعالیتهای اقتصادی مشمول امهال حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع مصوبه مذکور به واحدهای تابعه ابلاغ و بر اساس مفاد این بخشنامه تصمیمات ذیل در دستور کار قرار گرفت

۱‏‏‏‏‏- کلیه کارگاه هایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیت های اقتصادی است، مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق ‌بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت ماه لغایت خرداد ماه سال ۱۴۰۰ می‌باشند و می‌توانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه ماه‌های مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.

۲‏‏‏‏‏- با توجه به مفاد بند ۱ قسمت (ج) نامه فوق الذکر مبنی بر امهال دو ماهه ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های موصوف مستند به صورت مزد و حقوق و دستمزد ارسالی اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۰، کارفرمایان ذیربط مکلفند نسبت به پرداخت حق‌بیمه ماه های مزبور به ترتیب حداکثر لغایت پایان مرداد و شهریور ماه سال جاری اقدام نمایند. بدیهی است مهلت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های دارای مهلت ارسال لیست دو ماهه به ترتیب شهریور و مهر ماه خواهد بود.

توجه: ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های اشاره شده درخصوص فعالیت‌ها و کارگاه‌های مزبور در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه (سهم بیمه شده و بیمه بیکاری)، مشمول جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه نخواهند بود.

۳‏‏‏- کارفرمایان متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری کارفرمایان به نشانی: eservices.tamin.irhttps:‏/‏/‏ و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان‏‏‏/ ثبت نام کارگاه‌های مشمول امهال حق بیمه، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.