رشت-هویت گیلان:معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به سمت مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در راستای ساماندهی به ساختار و فرآیند خدمات در بخشهای ویژه منصوب شد.

به گزارش هویت گیلان نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا)، طی ابلاغی از سوی دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، دکتر انوش دهنادی مقدم – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای ساماندهی به ساختار و فرایند خدمات در بخش های ویژه و ضرورت خدمات رسانی بهینه به بیماران کاندید خدمات مراقبت های ویژه، به عنوان مشاور معاون درمان وزیر بهداشت در موارد زیر منصوب شد :

۱-بررسی استانداردهای دارای ضرورت تدوین در قسمت صدور پروانه بهره برداری جهت بخشهای ویژه

۲-بررسی و پیشنهاد سنجه های اعتبار بخشی نشان دهنده استاندارد زیرساخت ها و فرایند خدمات ویژه

۳-بررسی و پیشنهادات لازم در خصوص نظام پرداخت در بخش های ویژه در راستای ارتقاء خدمات این بخش ها.