رشت-هویت گیلان:97 هزار بازنشسته ، 37 هزار بازمانده و 7 هزار ازکارافتاده بعنوان سه گروه مستمری بگیران به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان ؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان ، با بیان اینکه تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری ها از جمله تعهدات سازمان تامین اجتماعی به جامعه هدف است افزود : درحال حاضر بیش از ۹۷ هزار بازنشسته ، ۳۷ هزار بازمانده و ۷ هزار ازکارافتاده مجموعاً ۱۴۱ هزار مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل میدهند که به اتفاق ۱۵۸ هزار نفر افراد تبعی خود حدود ۳۰۰ هزار نفر از استان را در بر میگیرد .

 

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان با ۶۹ درصد بیشترین سهم را در گروه مستمری بگیران استان دارا هستند اظهار داشت : بر اساس سوابق تجربی سالهای اخیر ، به طور متوسط ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ حکم مستمری صادر می گردد که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن مربوط به بازنشستگی و بقیه در حوزه بازماندگان و تعداد اندکی ازکارافتادگی می باشد .

 

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اذعان داشت : حدود ۱۱/۵ درصد جمعیت استان را مستمری بگیران تامین اجتماعی تشکیل میدهند .

 

علی حسین نژاد با تاکید بر اینکه میزان مستمری پرداختی به این قشر نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ از حدود ۵۰ درصد رشد برخوردار بوده ، خاطر نشان ساخت : در حال حاضر تامین اجتماعی گیلان ماهانه قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان انواع مستمری پرداخت مینماید .