رشت-هویت گیلان:مبالغ حق بیمه قراردادهای مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در تامین اجتماعی به انضمام حداقل دستمزد سال و میزان مزایای مشمول در لیست حق بیمه تشریح گردید .

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، میزان حداقل دستمزد روزانه سالجاری بابت ارسال لیست حق بیمه معادل ۸۸۵/۱۶۵ ریال است که برای ماههای ۳۱ روزه در شش ماهه اول سال برابر ۲۷/۴۴۰/۱۱۵ ریال و برای ماههای ۳۰ روزه در نیمه دوم سال برابر ۲۶/۵۵۴/۹۵۰ ریال میگردد که باید به همراه کمک هزینه مسکن مصوب توسط شورایعالی دستمزد به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰ ریال و کمک هزینه تامین معیشت به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در لیست ارسالی توسط کارفرمایان برای مشاغل با سطوح دستمزدی حداقل اعمال گردد .

 

بدیهی است در سایر موارد که میزان دستمزد مقطوع در صنوف تعریف گردیده ، لحاظ رقم ابلاغی مورد استناد می باشد .

 

همچنین شهروندانی که فاقد پوشش بیمه ای بوده و کمتر از ۵۰ سال سن دارند میتوانند از طریق انعقاد قرارداد مشاغل آزاد با سه سطح تعیین شده از دامنه تعهدات نسبت به تحت پوشش قرار گرفتن اقدام نمایند که دراین راستا میزان حق بیمه قراردادهای ۱۲ درصدی مشاغل آزاد بابت پوشش تعهدات (( بازنشستگی و فوت پس از آن )) در شش ماهه اول سال ماهیانه مبلغ ۳/۲۹۲/۸۱۴ ریال و در شش ماهه دوم سال نیز ماهیانه ۳/۱۸۶/۵۹۴ ریال است و در صورت افزایش نرخ حق بیمه به ۱۴ درصد برای پوششهای (( بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن )) در شش ماهه اول این رقم به ۳/۸۴۱/۶۱۶ ریال و در شش ماهه دوم سال به ماهیانه ۳/۷۱۷/۶۹۳ ریال افزایش خواهد یافت .

 

شایان ذکر است امکان افزایش پوشش تعهداتی مستمری ازکارافتادگی نیز با انتخاب نرخ ۱۸ درصد برای مشاغل آزاد وجود دارد که در این صورت رقم قرارداد در شش ماهه اول سالجاری برابر ۴/۹۳۹/۲۲۱ ریال و در شش ماهه دوم سال برابر با ۴/۷۷۹/۸۹۱ ریال برای متقاضی میگردد .

 

با احتساب اینکه درصورت تمایل فرد برای استفاده از پوشش درمان بابت هر نفر با پرداخت سرانه ماهیانه ۷۱۶/۰۰۰ ریال ، استحقاق درمان نیز فعال شده و در زمره تعهدات سازمانی قرار میگیرد میتوان اذعان داشت : در پائین ترین سطح با پرداخت ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان امکان استفاده از دو پوشش مهم بازنشستگی و درمان برای افراد جامعه مهیا میباشد .

 

خاطر نشان میسازد شهروندانی که از قبل حداقل یک ماه سابقه بیمه ای نزد تامین اجتماعی داشته باشند قادر خواهند بود با انعقاد قرارداد بیمه اختیاری از انواع مستمری های بازنشستگی ، بازماندگان و ازکارافتادگی به انضمام کمک هزینه های کفن و دفن و پروتز و اروتز و … به همراه پوشش درمان بدون نیاز به پرداخت سرانه بابت خود یا افراد تحت تکفل برخوردار گردند که رقم این قرارداد با نرخ ۲۷ درصد در شش ماهه اول سالجاری ماهیانه معادل ۸/۸۹۰/۵۹۷ ریال و در شش ماهه دوم سال برابر با ۸/۶۰۳/۳۰۴ ریال میباشد .

 

علاقمندان میتوانند برای انعقاد قرارداد بدون مراجعه حضوری از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir dh یا es.tamin.ir بهره ببرند .

 

در حال حاضر بیش از ۹۲ هزار گیلانی تحت پوشش بیمه های مشاغل آزاد و اختیاری تامین اجتماعی استان قرار دارند .