رشت-هویت گیلان:شیوع بیماری کرونا و تاثیرات اقتصادی آن نه تنها نتوانست مانع حرکت رو به رشد سازمان تامین اجتماعی گردد بلکه روند اجرای برنامه ها را تسریع نمود .

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، پس از سپری شدن ۱۵ ماه از شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح کشور که علاوه بر از دست دادن جمع کثیری از هموطنان سبب لطمه بر فعالیتهای اقتصادی در برخی مشاغل و در محدوده عملکرد سازمان تامین اجتماعی ، افزایش بیکاری ، بالارفتن هزینه های درمانی ، افزایش میزان تعهدات مربوط به غرامت دستمزد ایام بیماری ، کمک هزینه کفن و دفن و مستمری بازماندگان گردید تمامی مستندات و شواهد بیانگر این واقعیت است که حتی کووید ۱۹ نیز نتوانست مانع حرکت رو به رشد سازمان گردد و حتی در برخی موارد این بیماری بهانه ای شد برای اینکه تمهیدات پیش بینی شده در برنامه های آتی با سرعت بیشتری تحقق یابد .

در ماههای اولیه شیوع بیماری ، با تشکیل ستاد زندگی با کرونا در سازمان و ابلاغ تصمیماتی همچون تمدید دفترچه های درمانی در ماههای اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ ، امهال فرصت ارسال لیست حق بیمه به کارفرمایان ، فراهم نمودن امکان دریافت فیش برای کارگران ساختمانی و رانندگانی که کارت مهارت یا هوشمند آنان تمدید نشده بود ، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکارشدگان ناشی از کرونا ، تعطیلی هیات های تشخیص مطالبات و کمیسیون های پزشکی ، لغو بازرسی های کارگاهی برای صیانت از سوابق کارگران ، تمدید دفترچه درمانی فرزندان دانشجوی بیمه شدگان و مستمری بگیران که بعلت تعطیلی دانشگاهها موفق به اخذ گواهی اشتغال نشده بودند و … همگی راهبردهایی برای مدیریت فضای حاکم و رضایتمندی در مخاطبان بود .

اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه کرونا نه تنها فعالیتهای عادی سازمان را با خدشه مواجه نساخت بلکه تامین اجتماعی کشور با تحولاتی بزرگ در این بین همراه گردید که از جمله میتوان به تقویت مرکز ارتباطات مردمی برای پاسخگوئی و مشاوره به مخاطبان ، اجرای طرح ۳۰۷۰ برای توسعه خدمات غیرحضوری درآبان ماه سال قبل با هدف کاهش و حذف مراجعات و بهره گیری از سامانه مربوطه برای دریافت ۳۰ خدمت اصلی در حوزه های امور بیمه شدگان ، ارفرمایان و مستمری بگیران اشاره نمود و درکنار آن اجرای طرح نسخه الکترونیک که در ابتدا در مراکز ملکی و در گامهای بعدی با حذف تامین اعتبار و جایگزینی استحقاق سنجی درمان از خردادماه ۱۳۹۹ و سپس حذف صدور دفترچه درمانی

از اسفند همان سال و رایگان نمودن خدمات درمانی برای افراد بالای ۶۵ سال در تمام مراکز درمانی دولتی و برای سایر بیمه شدگان در شهرهای فاقد مرکز ملکی سازمانی همراه بود .

در این اثنا اجرای دومرحله متناسب سازی در مردادماه سال ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰برای کمک به معیشت و سطح دریافتی مستمری بگیران و از بین بردن شکاف ایجاد شده با بازنشستگان کشوری و لشکری گام بلند
دیگری بود که با وجود تنگناهای متعدد مالی برای تامین منابع با درایت مدیران ارشد سازمانی انجام پذیرفت

در مجموع باید اذعان داشت که قطار سازمان تامین اجتماعی در بحران کرونا نه تنها متوقف نگردید بلکه با شتابی فزاینده در مسیر تحقق اهداف و پاسخگوئی بهتر حرکت نموده و دستیابی به چشم انداز خود یعنی مجموعه ای سرآمد ، پویا و چابک با فرایندهای هوشمند برای ارائه خدمات کیفی و به هنگام به ذینفعان را با اراده ای خستگی ناپذیر دنبال مینماید .  

نکته قابل تامل اینکه تمامی رویدادهای پیشگفت در حالی در استان گیلان محقق گردید که این مقطع همراه با تغییر مدیریت استان ، تغییر ساختار تشکیلات سازمانی ، خلاء چندین ماهه فقدان معاونین و چندین رئیس شعبه بدلیل بازنشستگی های برخی از اعضای تیم مدیریتی در پایان سال ۱۳۹۸ و اجرای نوبت های کاری و شیفت بندی پرسنل و بعضاً درگیرشدن تعداد زیادی از همکاران به بیماری کرونا صورت گرفت که همگی با همدلی و همراهی و اراده جمعی برای خدمت بیشتر و موثرتر به جامعه هدف با افتخار و سربلندی پشت سر گذاشته شد .