رشت-هویت گیلان:معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به تولید ناخالص داخلی 539 هزار میلیارد ریالی گیلان در جدیدترین گزارش حساب های منطقه ای ،گفت: سهم گیلان در تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری بدون احتساب فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی 2/6 درصد و رتبه آن یازدهم بوده است.

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان ؛ وحید طیفوری معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار نتایج حساب های منطقه ای سال های ۹۷-۱۳۹۰ کشور و گیلان و تدوین گزارش تحلیلی آن در استان، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در کشور ۲۵,۸۳۰ هزار میلیارد ریال و در استان گیلان ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

وی با تصریح بر اینکه سهم استان گیلان از تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری در سال ۱۳۹۷، ۲/۱ درصد و رتبه آن سیزده بوده است،گفت: این در حالی است که در این سال سهم جمعیت استان از کشور برابر ۳/۱ درصد است.

 

طیفوری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این سهم در تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری بدون احتساب فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۷، ۲/۶ درصد و رتبه آن یازدهم بوده است.

 

طیفوری معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استان در سال ۱۳۹۷، معادل ۲۱۱ میلیون ریال است، افزود: متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷، برابر ۳۱۵ میلیون ریال و حدود ۱۰۴ میلیون ریال بیش‌تر از مقدار مشابه آن در استان گیلان بوده است.

 

وی ادامه داد: همچنین جایگاه استان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سایر استان‎ها در رتبه هجدهم قرار دارد.

 

طیفوری با بیان اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بدون فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» استان در سال ۱۳۹۷، معادل ۲۱۰ میلیون ریال است، اذعان داشت: متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷، برابر ۲۵۴ میلیون ریال و حدود ۴۴ میلیون ریال بیش‌تر از مقدار مشابه آن در استان گیلان بوده است.

 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در پایان تصریح کرد: جایگاه استان ازنظر سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سایر استان‎ها همچون سال گذشته در رتبه شانزدهم قرار دارد.