رشت-هویت گیلان:دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان استان با بیان اینکه نزدیک به 80درصد نسخ تولید شده توسط طرف های قرار داد در استان گیلان به صورت الکترونیک صادرمی شود، گفت:روسای مراکز درمانی و کارشناسان ستادی باید بر اجرای نسخه الکترونیک با ترغیب و تشویق پزشکان طرف قرار داد ، با همت مضاعف ادامه دهند.

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان؛درجلسه وبینار شورای اداری مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان که با حضور روسای مراکز درمانی و کارشناسان ستادی برگزار شد دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان استان با بیان اینکه نزدیک به ۸۰درصد نسخ تولید شده توسط طرف های قرار داد در استان گیلان به صورت الکترونیک صادرمی شود خطاب به روسای مراکز درمانی و کارشناسان ستادی تاکید نمود که باید بر اجرای نسخه الکترونیک با ترغیب و تشویق پزشکان طرف قرار داد با همت مضاعف ادامه داد.

 

دکتر قنبر پور با اشاره به مزایای طرح نسخه الکترونیک اظهار داشت: روسای مراکز درمانی در شهر محل خدمت به عنوان نماینده مدیریت درمان در آن شهر باید ارتباط مستمر با پزشکان ، موسسات طرف قرار داد ، نظام پزشکی و مقامات محلی درتداوم اجرای طرح نسخه الکترونیک داشته باشند.

 

سرپرست مدیریت درمان استان گیلان با بیان اینکه اجرای طرح نسخ الکترونیک از اولویت های مهم سازمان تامین اجتماعی است ، افزود: در فرودین ماه پزشکان و موسسات طرف قرار داد بیش از ۲۲۱ هزار نسخه الکترونیک تولید نمودند که این تعداد نزدیک به ۸۰درصد نسخ تولید شده توسط طرف های قرار داد استان است.

 

دکتر قنبر پور در ادامه به ارتباط موثر همکاران با بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح نظرسنجی از مراجعین و بیمه شدگان در قالب طرح CRM (سامانه نظرسنجی از مراجعین ) به عنوان شاخص و معیار عملکرد مراکز درمانی در کسب رضایتمندی از مراجعین است.

 

وی افزود: در شش ماهه گذشته طبق اطلاعات بدست آماده از سامانه CRM میزان رضایتمندی بیمه شدگان استان از خدمات درمانی سرپایی ارائه شده در مراکز درمانی بالای ۸۶درصد و میزان رضایت از خدمات بستری در تنها بیمارستان ملکی استان نزدیک به ۹۰ درصد بوده است.