رشت-هویت گیلان:در ارزیابی استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت این بیمارستان توانست برای چهارمین بار متوالی رتبه درجه یک اعتبار بخشی را کسب نماید.

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان؛در ارزیابی استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت که توسط ارزیابان کشوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دراسفند ماه ۹۹ انجام شد این بیمارستان توانست برای چهارمین بار متوالی رتبه درجه یک اعتبار بخشی را کسب نماید.

 

شایان ذکر است که از سال ۹۲ ارزیابی بیمارستانها به صورت اعتباربخشی از سوی وزارت بهداشت انجام می گیرد که بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) توانست همواره رتبه درجه یک استاندارد اعتبار بخشی را کسب نماید.

 

در ارزیابی نوین بیمارستانها در چارچوب استاندارد های اعتبار بخشی مواردی از قبیل ارائه خدمات با کیفیت و ایمن در بیمارستانها ، ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار بر اساس مدیریت بهینه منابع، توجه به اهمیت و جایگاه ایمنی بیماران و صیانت از حقوق شهروندان مورد تاکید است.