رشت-هویت گیلان:مدیرکل بیمه سلامت گیلان با تاکید برحذف دفترچه های کاغذی یاد آورشد: حذف کامل دفترچه های کاغذی بیمه سلامت با مشارکت همگانی بیمه شدگان وهمه بخش ها امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان ؛ دکتر جمشید محمدی مدیرکل بیمه سلامت دردیدار با دکتر فرقان دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی استان گفت: حذف کامل دفترچه های کاغذی بیمه سلامت با همکاری ومشارکت همه جانبه بیمه شدگان عزیز وهمه بخش ها امکانپذیر است.

 

وی افزود: یکی از مهمترین راه، برون رفت از مشکلات حوزه سلامت ، الکترونیکی کردن خدمات سازمان بیمه سلامت می باشد که با اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک وحذف دفترچه ها که از اردیبهشت سال جاری انجام می گیرد، ضروری است تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد وغیر طرف قرارداد نسبت به مشارکت دربرنامه نسخه نویسی الکترونیک همکاری کامل داشته باشند تابیمه شدگان عزیز بتوانند از مزایای بیمه برای دریافت دارو خدمات سلامت بهره مندشوند .

 

دکتر محمدی  با اشاره به اهمیت خدمات رسانی گفت: شفافیت درعملیات خدمات رسانی به بیمه شدگان وسرعت ودقت بالای فرآیند ها ،کاهش احتمال بروز خطا ، کنترل تداخلات داروئی وتسریع وتسهیل ارائه خدمات را از جمله مزایای این طرح برشمرد

 

وی افزود: درحال حاضر۹۱ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت دراستان گیلان در طرح بزرگ نسخه نویسی الکترونیک فعال هستند.

 

این گزارش حاکی است دراین دیدار وضعیت پیشرفت برنامه وچالشها وراهکارهای مناسب مورد بررسی قرارگرفت.